ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Automatyczne układy do poboru prób

Automatyczne układu do poboru prób umożliwiają automatyczne próbkowanie w określonych funkcjach czasowych, funkcjach przepływu lub impulsowo na żądanie generowane ręcznie. Układ może pracować we współpracy z przepływomierzem elektromagnetycznym. Na podstawie pomiarów przepływomierza może być podawany sygnał do poboru próbki. Pobrane próbki przechowywane są w chłodziarkach zabezpieczających próbki przed dalszym zachodzeniem procesów biologicznych i zamarzaniem.

Proponowane stacje do poboru prób mogą być stacjonarne lub przenośne,  wolnostojące , montowane w budynku lub zintegrowane ze stacją zlewczą ścieków dowożonych.System rozdziału umożliwiający rozlewanie pobieranych prób w zależności od potrzeb

pojemność butelek: 5l; 4x5l; 4x4,5l; 10l; 25l; 12x 0,7l; 4x12l; 2x4,5l; 12x1l; 24x 1l

  • wysokiej jakości system chłodzący (skraplacz chłodzony powietrzem, osłona termoizolacyjna)
  • odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowa
  • istnieje możliwość przesyłu danych, współpraca z PC
  • układ może pracować we współpracy z przepływomierzem elektromagnetycznym
  • możliwość zdalnego poboru próbki
  • realizowanie różnych sposobów poboru próby zgodnie z PN-EN 16479
  • pobór próby z głębokości 4 m (inne na zapytanie)
  • polska wersja językowa
  • łatwa obsługa i konserwacja
  • niskie koszty eksploatacji


możliwość realizowania poboru prób również z rurociągów ciśnieniowych