ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Stacja odbioru zanieczyszczeń z czyszczenia kanalizacji SMW

Stacja do odbioru zanieczyszczeń z czyszczenia kanalizacji typ SMW

Stacja SMW przeznaczona jest do przyjmowania nieczystości płynnych i stałych z czyszczenia pompowni, kanalizacji oraz innych instalacji przesyłowych. Nieczystości do instalacji trafiają taborem asenizacyjnym. W zależności od ilości przyjmowanych zrzutów projektujemy i wykonujemy instalację dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika. Innowacyjność rozwiązania ENKO polega na rozdziale frakcji ciekłej od stałej tuż po zrzucie do leja zasypowego, co znacząco przyspiesza cały proces oczyszczania. Rozdział następuje poprzez obrotowy bęben skąd nieczystości płynne trafiają do płuczki piasku a frakcja stała podawana jest przenośnikiem spiralnym do dalszej obróbki.

 

 

Instalacja stacji separacji i płukania piasku składa się z następujących urządzeń:

 • leja zsypowego zabezpieczonego kratownicą z obrotowym bębnem odwadniającym i przenośnikiem ślimakowym
 • separatora bębnowego,
 • pompy pulpy piaskowej,
 • transporterów ślimakowych,
 • separatora płuczki piasku,
 • sterowni całej instalacji.
Odbiór osadów z WUKO stacja do czyszczenia WUKO

Zasada działania:

Lej zasypowy ze stali nierdzewnej o określonej pojemności (do uzgodnienia z użytkownikiem) zamontowany jest pod ziemią, umożliwiając zrzut zanieczyszczeń na kratę znajdującą się nad lejem. Na kracie zatrzymywane są zanieczyszczenia grube o średnicy powyżej 15 cm, a zanieczyszczenia drobniejsze spadają do leja. W leju zasypowym następuje wstępny rozdział frakcji płynnej od stałej poprzez bęben obrotowy odwadniający. Frakcja ciekła trafia do płuczki piasku a zanieczyszczenia stałe z leja transportowane są do separatora bębnowego. Oddzielone w separatorze zanieczyszczenia (o średnicy powyżej 10 mm) transportowane są transporterem ślimakowym do kontenera. Zanieczyszczenia drobne (głównie piasek zanieczyszczony związkami organicznymi) podawany jest pompą do separatora płuczki piasku. Wypłukany piasek odprowadzany jest do kontenera.

Podziemny lej zasypowy z transporterem ślimakowym

Do zrzutu dowożonej zanieczyszczonej pulpy piaskowej. Po zrzucie na bębnie obrotowym zostaje usunięta faza płynna z dowożonego materiału. W dnie zbiornika umieszczony jest poziomy przenośnik ślimakowy do odprowadzenia odwodnionej wstępnie frakcji stałej do separatora bębnowego.

 • Pojemność leja: rozwiązanie indywidualne do uzgodnienia z użytkownikiem
 • Średnica transportera: 355 mm
 • Napęd transportera: Moc: 3,0 kW, ogrzewanie 1,2 kW

Kratownica przykrywająca lej zasypowy

Masywna krata służąca do wstępnego oddzielenia bardzo dużych zanieczyszczeń. Instalowana nad lejem zasypowym. Prześwit: 150 mm

Separator bębnowy

Separator bębnowy odbiera i separuje materiał doprowadzony z leja zasypowego

 • Wydajność urządzenia: 2 m3/h, większa wydajność do uzgodnienia z użytkownikiem
 • Perforacja bębna: 10 mm
 • Bęben obrotowy wyposażony w prowadnice umieszczone na wewnętrznej powierzchni bębna odprowadzające odseparowany, wstępnie wypłukany i odsączony materiał o wielkości cząstek >10 mm do leja zasypowego transportera.
 • Bęben wsparty na rolkach prowadzących.
 • Moc: 3,0 kW

Pompa pulpy piaskowej

Do pompowania pulpy piaskowej z separatora grubych części do separatora płuczki piasku.

 • Wydajność 16 l/s
 • Moc: 3,0 kW

Transporter ślimakowo-wałowy 

Transportujący oddzielone części stałe z separatora bębnowego do kontenera. Łopatki przenośnika o wzmocnionej konstrukcji.

 • Średnica transportera: 355 mm
 • Kąt montażu: ok. 35°
 • Moc: 1,5 kW

WIROWY PŁUCZKO-SEPARATOR PIASKU WPP-WASHMEM - opis.

Separator piasku z płukaniem jest kompaktowym urządzeniem łączącym funkcje separatora oraz płuczki piasku. Zapewnia wysokosprawną separację piasku ze ścieków z jednoczesnym wypłukiwaniem substancji organicznych z pulpy piaskowej. Wypłukany piasek przed wyrzutem do kontenera jest odwadniany. Stosowany jest z uwagi  na niedostateczny stopień wypłukania

piasku zatrzymanego w piaskownikach, oraz w celu przeprowadzenia bardziej wydajnego procesu oczyszczania pulpy piaskowej. Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej. W wersji podstawowej przygotowany jest do pracy w ogrzewanym pomieszczeniu.

Urządzenie zbudowane jest ze zbiornika, do którego rurą wlotową podawane są ścieki z pulpą piaskową , mieszadła, panelu płukania, przenośnika ślimakowego transportującego wypłukany piasek do kontenera, zaworu spustu organiki oraz systemu sterowania z hydrostatycznym czujnikiem poziomu piasku.  Wysedymentowane w ruchu wirowym cząstki organiczne i mineralne opadają na dno urządzenia do strefy płukania, gdzie części organiczne są wypłukiwane z piasku podczas procesu przepływu wody wspomaganego pracą mieszadła. Uwolnione części organiczne odprowadzane są ze zbiornika poprzez króciec organiki z zaworem elektrycznym. Wymyty piasek jest wybierany przez podajnik ślimakowy. Podczas przenoszenia, piasek jest grawitacyjnie odwadniany. Podczyszczony mechanicznie ściek wypływa na zewnątrz urządzenia poprzez krawędź przelewową.

Piasek po separatorze SMW

Dane techniczne:

 • Wydajność w przeliczeniu na pulpę piaskową 8 l/s - 30 m3/h;
 • Istnieje możliwość zainstalowania płuczko-separatora o wydajności: 60 m3/h i 90 m3/h
 • Przepustowość ciał stałych: 1500 kg/h;
 • Moc silnika przenośnika piasku: 1,1 kW;
 • Moc silnika mieszadła: 0,55 kW;
 • Redukcja części organicznych: < 3,0 % strat przy prażeniu;
 • Wersja wykonania: z ogrzewaniem i ociepleniem, moc 1,5 kW.

Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, do pracy automatycznej

Pompa w wersji agregatu blokowego z silnikiem zatapialnym.

 • Wydajność pompy Qp = 4,0 dm3/s
 • Hp = 8,0m
 • Moc: 1,5 kW
 • Wykonanie urządzeń ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4401 (inna stal wg. indywidualnej wyceny)