ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zintegrowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków ZSP.

  • wykonanie specjalne

 

URZĄDZENIE CEDZĄCE - SITO BĘBNOWE

Sito wyposażone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewniający stałą wydajność urządzenia niezależnie od czasu eksploatacji.     

                Sito zintegrowane z transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie w jednym urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.   

                Urządzenie wyposażone w układ noży tnących części włókniste na dopływie do strefy bębnowej sita.              

                Zbiornik sita wyposażony w zintegrowany przelew awaryjny.  

                Zintegrowana praska skratek   

                Zintegrowany system odwadniania skratek do maks. 35 - 40 % s.m.      

                Układ automatycznego przemywania strefy prasy skratek – zapobiegający zalepianiu się prasy zagęszczonymi skratkami i zapewnia ciągłą drożność tego elementu urządzenia.           

                - przyłącze wody płuczącej: 1”
                - zużycie wody płuczącej: 2 l/s
                - standardowe ustawienie czasu płukania: 40 s raz/dwa razy dziennie 
                - wymagane ciśnienie wody płuczącej: 5 bar     
                - woda technologiczna pozbawiona zanieczyszczeń > 0,2 mm  

                Wszystkie elementy mające kontakt z medium wraz z transporterem skratek wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).

Urządzenie wyposażone w system dysz płuczących skratki SPC              

                Jest to układ dysz płuczących skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera ślimakowego wypłukujący i rozpuszczający części organiczne. Dzięki temu następuje:            

                - redukcja rozpuszczalnych części organicznych ok. 90%,            
                - redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 – 50%, 
                - redukcja objętości sprasowanych skratek o ok. 80%. 

                Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych interwałach czasowych kontrolowany przez panel sterujący. Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki elektromagnetyczne.

 

PIASKOWNIK POZIOMO - WIROWY Z SEPARATOREM PIASKU ZINTEGROWANY ZE ZBIORNIKIEM SITA

                Urządzenie wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy z kratą czyszczona ręcznie.              

                Wysoka zdolność separacji zapewniona jest dzięki wydzieleniu dwóch stref piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosowaniu w części nienapowietrzanej kanału doprowadzającego wraz z odbiorem sklarowanych ścieków przelewem umieszczonym na całej szerokości urządzenia.   

                Zatrzymane w piaskowniku części mineralne są transportowane za pomocą transportera ślimakowego poziomego do zintegrowanej płuczki piasku.

               Gwarantowana efektywność usuwania piasku: 95% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm

Rodzaj transportera piasku:      

                Poziomy: ślimakowy – wałowy
                Ukośny: ślimakowy - wałowy   

Piaskownik będzie napowietrzany – w skład instalacji wchodzą:             

                - rozdzielacz powietrza wraz z armaturą,         
                - instalacja połączeniowa,          
                - rury napowietrzające,               
                - kompresor,    

Urządzenie może być wyposażone w pomost obsługowy z drabiną.

Wszystkie elementy mające kontakt ze medium wraz z transporterami piasku wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej.

Instalacja sitopiaskownika zaprojektowana, wykonana zgodnie z DIN EN ISO 9001 i 14001.

 

SZAFA ZASILAJĄCO – STEROWNICZA    

Szafa zasilająco – sterownicza dla sitopiaskownika i płuczki piasku wykonana w jednej obudowie; zgodnie z normami UVV i VDE

Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:         

- sterownik,      
- panel obsługowy,       
- sygnał pracy i awarii urządzenia,          
- przycisk kasowania,    
- wyłącznik silnika, wyłącznik główny,  
- automat. zabezpieczenie przeciążeniowe,      
- licznik godzin pracy,    
- zegar sterujący,
- system komunikacji Profibus.

W celu ochrony przed kondensacją, zabudowano w szafie sterowniczej ogrzewanie wraz z termostatem.

 

ZINTEGROWANA PŁUCZKA PIASKU       

Instalacja do optymalnego wypłukiwania części organicznych zawartych w częściowo odwodnionym, zanieczyszczonym piasku. Po doprowadzeniu piasku do zbiornika następuje wypłukiwanie z piasku zanieczyszczeń organicznych w strefie fluidyzacyjnej. Proces płukania piasku jest wspomagany wolnoobrotowym mieszadłem. W strefie płukania piasku dochodzi do rozdziału części organicznych i mineralnych na zasadzie różnicy gęstości. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą transportera ślimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany transporterem piasek jest jednocześnie odwadniany grawitacyjnie. Odprowadzanie piasku z płuczki jest sterowane czasowo i zależy od ilości odseparowanego piasku mierzonej sondą ciśnienia.          

Parametry techniczne:

- Maks. obciążenie piaskiem zanieczyszczonym: 100 kg/h           
- Redukcja zanieczyszczeń organicznych do poziomu: ≤ 3% strat przy prażeniu   
- Efektywność separacji: 95% (dla uziarnienia ≥ 0,2 mm)
- Zapotrzebowanie na wodę (użytkowa lub z OWT): 1 m³/h         
- Ciśnienie medium płuczącego: > 2 bar

Wszystkie elementy mające kontakt z piaskiem wraz z transporterem piasku wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej.       

Instalacja zaprojektowana, wykonana i zamontowana zgodnie z DIN EN ISO 9001 I 14001.