ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Kompaktowe urządzenie do separacji skratek i piasku SPS

Zblokowane urządzenie do mechanicznego usuwania skratek i piasku składa się z sita spiralnego do oddzielenia skratek, zintegrowanego z prasą odwadniającą skratki oraz separatora piasku do usunięcia piasku. Cały proces oczyszczania jest zamknięty i hermetyczny.  

  • urządzenie pozwala na efektywne jednoczesne prowadzenie procesu usuwania skratek i piasku
  • proces separacji skratek i pisaku jest zamknięty i hermetyczny
  • odwodnienie i zagęszczenie skratek do ok. 40% suchej masy
  • urządzenie w pełni zautomatyzowane
  • urządzenie wykonane jest w całości ze stali kwasoodpornej
  • niewielkie gabaryty

 

1. Sito zintegrowane z prasą do skratek.
Sito zamontowane jest w przedniej części urządzenia. W strefie tej znajduje się koryto dopływowe, w którym zabudowane jest kanałowe sito spiralne. W korycie dopływowym zamontowana jest kieszeń przelewowa zabezpieczająca urządzenie przed zalaniem. Skratki usuwane są za pomocą wałowego przenośnika ślimakowego transportującego je do kubła. Przed wysypem skratki są przepłukiwane ciśnieniowo poprzez dysze i zagęszczane. Oczyszczone ścieki ze skratek wpadają do komory separatora piasku.

2. Separator piasku.
Separator piasku zamontowany jest w drugiej części zespołu. Po oddzieleniu skratek ścieki wpadają do hermetycznej komory separatora piasku, w którym następuje osadzanie drobin piasku / sedymentacja piasku i separacja /. Osadzające się drobiny piasku na dnie leja przemieszczane są wałowym przenośnikiem ślimakowym do kubła. Ścieki po oddzieleniu skratek i piasku mogą być kierowane do dalszej obróbki.

Informacje dodatkowe.

   -   Urządzenie posiada szafę sterowniczą, sterownik i oprogramowanie.
   -   Wszystkie elementy mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub
       równoważnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawiane w kąpieli kwaśnej.
   -   Obudowa  urządzenia  hermetyczna,  szczelna,  wykonanie  ze  stal  kwasoodpornej 
       1.4301 z demontowalnymi  elementami  do  przeprowadzania  prac  serwisowych.
   -   Brak kontaktu pracujących łożysk ze ściekami.