ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Modernizacje stacji zlewnych

Jeśli chcą Państwo:

 • Unowocześnić posiadaną stację zlewną
 • Dostosować obecną stację do nowych wymogów prawnych
 • Naprawić wyeksploatowaną stację zlewną

ENKO wraz z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą może zaradzić!

Jako wieloletni producent stacji zlewnych, oprócz nowych urządzeń do odbioru ścieków i osadów dowożonych, oferujemy również modernizacje już istniejących stacji zlewnych - zarówno naszej produkcji jak i innych producentów.

Duże doświadczenie w zakresie produkcji, obsługi, konserwacji i napraw stacji zlewnych różnego rodzaju, pozwala mam przeprowadzić modernizację kompleksowo i profesjonalnie.

Zakres modernizacji może obejmować:

 • wymianę kompletnej szafy sterowniczej stacji lub jeśli sterowanie jest kompatybilne - jej poszczególnych, zużytych lub niedziałających elementów (np. drukarki, sterownika)
 • wymianę modułu pomiarowego, wyposażonego w sondy: pH, konduktancji i temperatury
 • doposażenie o pomiary mętności, gęstości, ChZT
 • układ pneumatyki, obejmujący zawory, sprężarkę
 • naprawę mechaniczną ciągu
 • przeróbki/naprawy kontenera
 • doposażenie ciągu w dodatkowe elementy jak np.: sito lub kratę do separacji skratek, rozdrabniarkę, automatyczny sampler do poboru próbek
 • kompleksową naprawę całej stacji lub jej wymianę

Aktualnie w standardzie wymiany sterowania stosujemy rozwiązanie, w którym panel obsługujący wozaków tj. czytnik kart/chipów, ekran, klawiatura i drukarka, jest wbudowany w szafę sterowniczą po jej zewnętrznej stronie, natomiast dostęp dla serwisu uzyskuje się po otwarciu szafy. Dzięki temu rozwiązaniu modernizacja przebiega sprawnie, a obsługa odbywa się w jednym miejscu. Szafa może być powieszona na ścianie kontenera lub wbudowana w jego ścianę.

Układ sterowania STZ

Nowe sterowanie stacji zlewnych: STZ 211, STZ 212 lub STZ M212 zapewnia identyfikację dostawców ścieków oraz umożliwia odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywa się poprzez identyfikatory zbliżeniowe RFID. Stacja zapewnia również identyfikację producentów ścieków, czyli miejsc skąd ścieki są przywożone (miejscowość, adres posesji). System rozróżnia producentów z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych. Rejestracja miejsca pochodzenia ścieków odbywa się z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe. Umożliwia również w programie SODA Plus identyfikację producentów ścieków wg nazwisk.

W komplecie ze stacją dostarczane jest oprogramowanie biurowe SODA Plus wspomagające obsługę stacji m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a także umożliwiające tworzenie taryf cenowych powiązanych np. z jakością ścieków, raportowanie, fakturowanie dostawców oraz konfigurację systemu. Tworzy również automatyczną bazę adresową producentów ścieków wg wybranego obszaru terytorialnego.

Dane o odbiorach ścieków takie jak data i godzina poszczególnych dostaw gromadzone są w sterowniku przemysłowym stacji na indywidualnych kontach dostawców. Mogą być one przenoszone kartą pamięci MicroSD, modułem pamięci USB (Pendrive) lub przesyłane poprzez sieć Ethernet do komputera biurowego PC. Po każdym odbiorze ścieków drukowane jest automatycznie potwierdzenie dla dostawcy zawierające m.in. dane dostawcy, datę i czas odbioru.

Oferowany układ sterowania stacji STZ posiada możliwość wymiany danych z programem SODA PLUS za pomocą sieci Ethernet jak i Internet. Wymaga w tym celu podłączenia jej do sieci za pomocą odpowiedniego medium. Może to być kabel Ethernet, modem GSM, router bezprzewodowy WIFI itp. Dzięki temu otrzymujemy możliwość natychmiastowego odczytu zapisanych w stacji danych oraz ich dalszej analizy.
klawiatura alfa QWERTY wandaloodporna
Stacja posiada interfejs Ethernet TCP IP. Zamawiający dodatkowo może wybrać wielkość ekranu: 3,5", 7", 10" lub 12" i rodzaj klawiatury: alfanumeryczna czy QWERTY.
By rzetelnie przygotować Państwu ofertę na modernizację stacji zlewnej, bardzo prosimy, by do zapytania ofertowego dołączyć zdjęcia istniejącej stacji - zdjęcie panelu identyfikującego wozaków oraz szafy sterowniczej wewnątrz kontenera, jak również wszystkich elementów, które podlegałyby wymianie.