ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zastawki

Zastawka kanałowa typu ZBE

Zastawka kanałowa typu ZBE służy do regulacji przepływu cieczy jak również do całkowitego zamknięcia przepływu.
     
Opis i zasada działania
Stopniowe podnoszenie płyty odcinającej powoduje płynne zwiększanie przepływu, aż do całkowitego otwarcia zastawki i przepływu pełnym przekrojem. Czynność ta może być wykonywana ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego.

Zastawka wykonana jest ze stali kwasoodpornej, może być zastosowana do kanałów o szerokościach od 300 do 2000 mm. Montaż zastawki polega na wpuszczeniu zastawki w przygotowane wnęki w betonowym kanale oraz ich zabetonowanie. Zastawki mogą być wyposażone w napęd ręczny z pokrętłem lub elektryczny z przekładnią mechaniczną. Sterowanie takiego napędu może odbywać się w miejscu zainstalowania lub z centralnej dyspozytorni.

Parametry techniczne

 • wysokość całkowita Hc: wg potrzeb
 • wysokość płyty odcinającej Hp: wg potrzeb
 • szerokość zastawki B: wg potrzeb
 • rodzaj napędu: ręczny / elektryczny
 • sterowanie: miejscowe / z dyspozytorni

 

Zastawka komorowa typu ZKE

Zastawka komorowa typu ZKE służy do regulacji przepływu cieczy w kanałach znajdujących się na dużej głębokości, względnie gdzie rama zastawki położona jest poniżej poziomu posadzki (studzienki, komory, itp.)

Opis i zasada działania
Poprzez ustawienie żądanego położenia wysokości płyty odcinającej uzyskuje się zmniejszenie lub zwiększenie przepływu cieczy (do pełnego zamknięcia lub otwarcia kanału). Czynność ta może być wykonywana ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego.

Zastawki wykonane są ze stali kwasoodpornej, mogą być zastosowane do kanałów o szerokościach od 300 do 2000 mm. Zastawki mogą być wyposażone w napęd ręczny z pokrętłem lub elektryczny z przekładnią mechaniczną. Sterowanie takiego napędu może odbywać się w miejscu zainstalowania lub z dyspozytorni oczyszczalni.

Parametry techniczne

 • wysokość całkowita Hc: wg potrzeb
 • wysokość płyty odcinającej Hp: wg potrzeb
 • rodzaj napędu: ręczny / elektryczny
 • sterowanie: miejscowe / z dyspozytorni

 

Zastawka naścienna typu ZNE

Zastawka naścienna typu ZNE służy do regulacji przepływu cieczy (również do całkowitego zatrzymania przepływu) w kanałach lub rurach.

Opis i zasada działania
Poprzez ustawienie żądanego położenia wysokości płyty odcinającej uzyskuje się zmniejszenie lub zwiększenie wypływu cieczy (do pełnego zamknięcia lub otwarcia). Czynność ta może być wykonywana ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego.

Zastawki wykonane są ze stali kwasoodpornej, mogą być zastosowane do kanałów o szerokościach od 300 do 2000 mm. Mogą być wyposażone w napęd ręczny z pokrętłem lub elektryczny z przekładnią mechaniczną. Sterowanie takiego napędu może odbywać się w miejscu zainstalowania lub z dyspozytorni oczyszczalni.

Parametry techniczne

 • wysokość całkowita Hc: wg potrzeb
 • wysokość płyty odcinającej Hp: wg potrzeb
 • rodzaj napędu: ręczny / elektryczny
 • sterowanie: miejscowe / z dyspozytorni

 

Zastawka przelewowa typu ZPE

Zastawka przelewowa typu ZPE służy do regulacji oraz utrzymania stałego poziomu cieczy w zbiornikach oraz kanałach przepływowych

Opis i zasada działania
Zastawka powinna być montowana w położeniu "0" to znaczy w takim, który zapewnia stały, określony poziom cieczy w zbiorniku lub kanale. W razie zaistnienia konieczności zwiększenia poziomu cieczy można to uzyskać poprzez podniesienie pozycji płyty odcinającej do żądanej wysokości. Czynność ta może być wykonywana ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego.

Zastawki wykonane są ze stali kwasoodpornej, mogą być zastosowane do kanałów o szerokościach od 300 do 2000 mm. Zastawki mogą być wyposażone w napęd ręczny z pokrętłem lub elektryczny z przekładnią mechaniczną. Sterowanie takiego napędu może odbywać się w miejscu zainstalowania lub z dyspozytorni oczyszczalni.

Parametry techniczne

 • wysokość całkowita Hc: wg potrzeb
 • wysokość płyty odcinającej Hp: wg potrzeb
 • rodzaj napędu: ręczny / elektryczny
 • sterowanie: miejscowe / z dyspozytorni
 • szerokość zastawki: wg potrzeb

 

Zastawka rurociągowa typu ZRE

Firma ENKO S.A. Gliwice proponuje Państwu proste rozwiązanie do tamowania przepływu cieczy w postaci odcinających zastawek rurociągowych typu ZRE.

Urządzenia te produkowane są dla zakresu średnic rurociągów od 50 mm do 2000 mm, oraz z różnymi typami przyłączy.

Zastawki typu ZRE skutecznie uniemożliwiają przepływ mediów w obydwu kierunkach.

Są one zaprojektowane dla mediów zanieczyszczonych częściami stałymi i zawiesinami. Charakteryzują się niezawodnością działania, szczelnością i prostotą montażu.

Istotne zalety:

 • szeroki wachlarz średnic
 • szczelność
 • dowolność przekrojów
 • różnorodność przyłączy
 • prosty montaż
 • nie wymaga konserwacji


Cechy zastawek:

 • wykonanie - stal nierdzewna 0H18N9 (1.4301)
 • gabaryty - dostosowane do gabarytu przewodu
 • uszczelnienie - guma olejoodporna
 • śruby, nakrętki - stal nierdzewna A2
 • napęd pneumatyczny, elektryczny, ręczny


Istnieje możliwość dostosowania konstrukcji i gabarytów zastawki do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Gwarantujemy:
wysoką jakość, krótkie terminy realizacji, korzystne ceny

 

Zastawka szandorowa typu ZSE

Zastawka szandorowa typu ZSE służy do otwierania lub zamykania przepływu w kanałach przepływowych.

Stosowana w miejscach, gdzie niepotrzebny jest napęd regulowany lub z przyczyn technicznych nie można go zastosować.

Opis i zasada działania
Zastawka ta charakteryzuje się prostotą konstrukcji i łatwością eksploatacji. W celu zamknięcia przepływu należy płytę zastawki opuścić do położenia dolnego, zaś w przypadku konieczności otwarcia kanału należy ręcznie podnieść ją do góry.

Zastawka wykonana jest ze stali kwasoodpornej, może być zastosowana do kanałów o szerokościach od 300 do 1500 mm. Montaż zastawki polega na wpuszczeniu zastawki w przygotowane wnęki w betonowym kanale.

Parametry techniczne

 • wysokość całkowita Hc: wg potrzeb
 • wysokość płyty odcinającej Hp: wg potrzeb
 • szerokość zastawki: wg potrzeb
 • rodzaj napędu: ręczny

 

Zastawka przelewowa - uchylna typu ZUE

Zastawka przelewowa - uchylna typu ZUE przeznaczona jest do regulacji przepływu i utrzymania stałego poziomu cieczy w kanałach przepływowych.

Opis i zasada działania
Zastawka uruchamiana jest poprzez obrót śruby pociągowej i podniesienie krawędzi zastawki do żądanej wysokości, a co za tym idzie regulacji poziomu cieczy w kanale przepływowym. Zastawki mogą być wyposażone w napęd ręczny z pokrętłem lub elektryczny z przekładnią mechaniczną. Sterowanie takiego napędu może odbywać się w miejscu zainstalowania lub z dyspozytorni oczyszczalni.

Parametry techniczne

 • głębokość przelewu Gp: wg potrzeb
 • wysokość regulacji Hr: wg potrzeb
 • szerokość kanału B: wg potrzeb
 • rodzaj napędu: ręczny / elektryczny
 • sterowanie: miejscowe / z dyspozytorni

 

Zastawka zwrotna typu ZZE

Zastawka zwrotna typu ZZE przeznaczona jest do sterowania kierunkiem przepływu w kanałach rurowych.

Opis i zasada działania
Zastawka posiada średnicę odpowiadającą średnicy kanału, w którym będzie zabudowana. Zastawka otwiera się i zamyka samoczynnie "sterowana" kierunkiem przepływu cieczy w kanale, aż do całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu.
Zastawka wykonana jest ze stali kwasoodpornej, może być zastosowana na kanałach o średnicach od 100 do 1200 mm.

Parametry techniczne

 • średnica zastawki ø 100 do 1200 mm / wg potrzeb