ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Piaskownik poziomy PKE

Piasek oraz tłuszcz to stałe składniki zawartości ścieków komunalnych. Powinny być one zredukowane do minimum. W celu przeprowadzenia bardziej wydajnego procesu separacji piasku oraz tłuszczu proponujemy piaskownik poziomy typu PKE.

Urządzenie dostosowane jest do potrzeb użytkownika i może być wykonywane od 10 do 200 l/s (36 do 720 m3 /h). Urządzenie może być instalowane zarówno w małym pomieszczeniu jak i na wolnym powietrzu (ocieplane i ogrzewane), na terenie lub w kanale. Dzięki niskim nakładom inwestycyjnym oraz niskim kosztom eksploatacji przy wysokiej efektywności tego typu urządzeń powoduje, że zastosowanie rozwiązań tradycyjnych staje się nieopłacalne.
 

 


Zalety tego typu urządzenia to:

  • duża przepustowość
  • zabezpiecza oczyszczalnię przed zniszczeniem osadu czynnego (złoża)
  • wysoka skuteczność separowania piasku • separacja tłuszczu
  • pełna automatyzacja;
  • bezawaryjna praca;
  • wysoka jakość aparatury pomiarowej i materiałów konstrukcyjnych;
  • możliwość wyposażenia stacji w dodatkowe urządzenia technologiczne;
  • łatwy i szybki montaż;
  • elastyczność konstrukcji i wariantu zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu.


 Opis i zasada działania:
Do urządzenia ścieki napływają grawitacyjnie lub mogą być tłoczone pompą. Ścieki wpadają do komory, w której następuje sedymentacja piasku. Osiadający się w strefie dennej piasek jest transportowany poprzez poziomy podajnik ślimakowy do komory osadczej, z której poprzez kątowy podajnik ślimakowy jest wynoszony na zewnątrz urządzenia. Podczas przenoszenia, piasek jest grawitacyjnie odwadniany i zagęszczany. Zbierający się w kieszeni tłuszcz jest automatycznie usuwany za pomocą absorpcyjnego zgarniacza do komory zbiorczej skąd może być odpuszczany lub wypompowywany. Urządzenie wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej. Może być przystosowane do pracy w warunkach zimowych.