ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Sita do separacji skratek SBK/SBK-P/SBO/SBW/SBZ

 • eliminacja skratek
 • ochrona urządzeń oczyszczalni
 • odwadnianie, zagęszczanie i transport skratek do przygotowanych pojemników
 • niskie koszty eksploatacji
 • wykonane ze stali kwasoodpornej
 • łatwy i szybki montaż
 • sita są uniwersalnymi urządzeniami służącymi
  do oddzielenia nieczystości stałych (skratek) ze ścieków.

RODZAJE PRODUKOWANYCH SIT:

 • SBK Sito kanałowe
 • SBK-P Sito kanałowe pionowe
 • SBO Sito bębnowe obrotowe
 • SBW Sito bębnowe z napływem wewnętrznym
 • SBZ Sito bębnowe z napływem zewnętrznym

 

Sito kanałowe, sito kanałowe pionowe i bębnowe obrotowe typu SBK, SBK-P i SBO

Budowa i zasada działania
Sito  przeznaczone jest do oddzielania skratek ze ścieków z możliwością ich wynoszenia z jednoczesnym ich odwadnianiem oraz zagęszczaniem. Może być stosowane na oczyszczalniach ścieków lub w układach do wybierania skratek. Stosując można wyeliminować obecność w ściekach skratek, które mogłyby spowodować zatkanie się niektórych urządzeń na oczyszczalniach ścieków (pompy, napowietrzacze, itp.). Wielkość sita dostosowuje się do istniejącego przepływu ścieków.

Sito może być zainstalowane zarówno w kanale, jak i w obudowie kontenerowej. Może być montowane zarówno w pomieszczeniu jak i na "wolnym powietrzu" (sito ocieplane i ogrzewane). Nieoczyszczone ścieki przepływając przez strefę oddzielającą sita, powodują osadzanie się skratek na powierzchni sita. Osadzane skratki są transportowane za pomocą przenośnika ślimakowego przez strefę odwadniającą, w której następuje odwodnienie i zagęszczenie skratek do strefy zrzutu gdzie następuje ich wyrzucenie na zewnątrz do kontenerów lub hermetycznych worków.

SBW Sito bębnowe

Sito bębnowe SBW przeznaczone jest do oddzielania skratek ze ścieków, wynoszenia z kanału, dostarczenia do specjalnie przygotowanych pojemników lub do zasypu pras. Stosując sito można wyeliminować obecność w ściekach skratek, które mogłyby spowodować zatkanie się niektórych urządzeń na oczyszczalniach ścieków takich jak pompy, napowietrzacze itp.

Wielkość sita (średnica sita, długość sita, długość przenośnika ślimakowego itp.) dostosowuje się do rzeczywistych warunków występujących w danym obiekcie. Sita przeznaczone do pracy poza ogrzewanymi budynkami posiadają dodatkowy płaszcz ocieplający z zabudowanym elementem grzejnym. Sito może występować jako urządzenie autonomiczne lub zintegrowane z prasą do skratek.

 

 

Opis działania

Do sita ścieki mogą być doprowadzane grawitacyjnie lub za pomocą pomp. Ścieki wprowadzane są osiowo do półokrągłego sita ze stali nierdzewnej, którego prześwit uzależniony jest od założonego stopnia oczyszczania – może to być sito szczelinowe (szczeliny podłużne) lub perforowane (otwory). Skratki separowane są na sicie, a ściek przesącza się do dolnego zbiornika, skąd grawitacyjnie spływa do kanału lub do instalacji rurowej. Skratki, które zostały wyseparowane na sicie, usuwane są za pomocą wolno obracającego się układu szczotek - następuje ich usunięcie do zasypu.

Całe urządzenie działa w trybie automatycznym. Sito załączane jest poprzez sygnał sterujący podawany z urządzenia nadrzędnego np.pompy.