ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Kraty do skratek KSE/KHZ/KHZ-P/KKE/KRE

 • separowanie i odwadnianie skratek
  z dopływających ścieków
 • optymalne dostosowanie typu kraty
  do indywidualnych warunków pracy
 • duża przepustowość
 • zwarta zabudowa z możliwością
  hermetyzacji procesu
 • możliwość rozbudowy o urządzenia
  do płukania, rozdrabniania, prasowania
  i odwadniania skratek

 

Kraty są uniwersalnymi urządzeniami służącymi do oddzielenia nieczystości stałych (skratek) ze ścieków.

Stosując kraty można zredukować prawdopodobieństwo zatkania się niektórych urządzeń na Oczyszczalniach Ścieków takich jak pompy, napowietrzacze itp.
Kraty mają różnorodne zastosowanie zarówno w oczyszczalniach ścieków jak również w przemyśle rybnym, mięsnym, farbiarskim, papierniczym, włókienniczym, mleczarstwie, stacjach pomp, itp.

Gabaryty krat produkowanych przez ENKO dobierane są do rzeczywistych przepływów i warunków występujących na danym obiekcie.

Kraty mogą być instalowane w kanałach o różnych gabarytach. Skratki są wynoszone z dna, ponad poziom krawędzi kanału do wysokości umożliwiającej wyrzucenie skratek do podstawionych pojemników lub urządzeń transportowych.

Nasze kraty mogą posiadać różną konstrukcję elementu (układu) filtrującego.

 

Rodzaje krat mechanicznych:

 • schodkowe typu KSE – gdzie elementem filtrującym jest ruszt (ruchomy i nieruchomy),
 • prętowe typu KHZ-P – gdzie elementem filtrującym jest ruszt stały prętowy,
  zaś elementem zgarniającym jest układ hakowo – zgrzebłowy,
 • zgrzebłowe typu KHZ – gdzie elementem filtrującym jest nieruchomy ruszt
  zaś elementem zgarniającym jest układ zgrzebeł,

 

 

 

 

  

 

 

W procesie oczyszczania ściek przepływa przez układ filtrujący, na którym dochodzi do przechwytywania pływających i unoszących się substancji. Układ czyszczący przesuwa odseparowane części stałe do układu wylotowego, a ściek pozbawiony tych zanieczyszczeń przepływa dalej. Zbieranie skratek z rusztu i ich transport przebiega samoczynnie.

Częściowo odwodnione skratki transportowane są aż do zasypu, gdzie wyrzucane są poza kratę do pojemnika bądź urządzeń transportowych (np. przenośnik, prasa).

Krata może posiadać termoosłonę oraz termowentylator, co umożliwia pracę w niskich temperaturach, jak również możliwość podłączenia układu wentylacji w celu zapewnienia jak największej hermetyzacji procesu oczyszczania ścieków.
Układ może pracować w cyklu automatycznym lub ręcznym (tryb serwisowy). Wyzwalanie odbywa się automatycznie za pomocą czujnika poziomu (możliwy jest układ różnicy poziomów przed i za kratą) lub sygnałem z urządzenia nadrzędnego.

Wykonanie materiałowe:
Konstrukcja kraty - układ czyszczący, separujący wykonane są ze stali nierdzewnej bądź z tworzywa sztucznego.
Zastosowany materiał pozwala na zapewnienie odporności na agresywne działanie ścieku.

Poszczególne elementy, tzn.: układ filtrujący, układ czyszczący, motoreduktor oraz obudowa, przymocowane są do stałej ramy spawanej wykonanej również ze stali nierdzewnej.

Typy produkowanych krat:

 • schodkowe typu KSE
 • prętowe typu KHZ-P  
 • zgrzebłowe typu KHZ
 • krata koszowa typu KKE
 • krata ręczna typu KRE