ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zintegrowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków ZSP

  • wysoka skuteczność separowania zanieczyszczeń stałych i tłuszczy
  • wydajność od 10 l/s do 200 l/s
  • wysoka jakość materiałów konstrukcyjnych
  • indywidualizacja konstrukcji
  • możliwość stosowania różnych rozwiązań do separacji skratek (sita, kraty)

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków wymagają aby na wstępnym etapie procesu technologicznego oddzielone
zostały części stałych (skratek), piasku, i tłuszczu.

Można to osiągnąć stosując kilka specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do oddzielania poszczególnych zanieczyszczeń, można też, (co spotyka się coraz częściej) zastosować urządzenia wielofunkcyjne.

Zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków typu ZSP łączy w sobie funkcje sita / kraty do skratek, piaskownika, separatora piasku oraz odtłuszczacza, dzięki czemu proces mechanicznego oczyszczania ścieków odbywa się na stosunkowo niewielkiej powierzchni użytkowej w jednym kompaktowym urządzeniu.

Sterowanie urządzeniem odbywa się w sposób automatyczny.
Zachodzące w urządzeniu procesy pozwalają na wyeliminowanie elementów mogących spowodować awarie (zatkanie, zużycie, zapiaszczenie, itp.) w funkcjonowaniu następnych instalacji. Układ mechanicznego oczyszczania ścieków ZSP jest każdorazowo projektowany z uwzględnieniem warunków obiektowych oraz dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Atrakcyjna cena oraz stosunkowo niskie koszty eksploatacji sprawiają, że ZSP coraz częściej wypiera tradycyjne urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków.

Przebieg procesu

Ścieki z instalacji podawane są do komory wstępnej, gdzie pierwszym etapem jest eliminacja skratek na sicie bądź kracie. Ścieki przepływając przez układ filtrujący zostają pozbawione skratek, które osadzają się na jego powierzchni. Osadzające się skratki są transportowane najczęściej za pomocą specjalnie skonstruowanego przenośnika do urządzenia w którym następuje odwodnienie i zagęszczenie skratek. Tak przygotowane skratki wpychane są do segmentu zrzutowego, z którego transportowane są do pojemnika.

 

Układ może być wyposażony w system płuczący, dokonujący płukania sita / kraty, oraz system przepłukania i prasowania (zagęszczania) odseparowanych skratek. Przefiltrowane ścieki wpadają do komory piaskownika, w której następuje sedymentacja piasku. Sedymentacja może być wspomagana poprzez układ napowietrzania, który dodatkowo pozwala na oddzielenie części tłuszczów ze ścieków. Specjalna dmuchawa zasysa powietrze atmosferyczne i wtłacza je poprzez układ przewodów do umieszczonych poziomo w piaskowniku dyfuzorów napowietrzających. Ilość powietrza może być regulowana zaworem.

Strumień powietrza tworzy w cieczy walec wodny, który obracając się w kierunku wzdłużnym zbiornika, powoduje, iż organiczne substancje, które przeniknęły przez kratę, zostaną w dużym stopniu oddzielone od zawiesin mineralnych. W ten sposób polepszona zostaje jakość wytrąconego piasku, a oddzielone substancje organiczne odprowadzane są z cieczą do dalszego oczyszczania. Osadzający się w strefie dennej piasek jest transportowany poprzez poziomy podajnik ślimakowy do komory osadczej, z której poprzez kątowy podajnik ślimakowy jest wynoszony na zewnątrz urządzenia.


Podczas przenoszenia, piasek jest przepłukany, grawitacyjnie odwadniany i zagęszczany. Tak przygotowany piasek wpychany jest do segmentu zrzutowego, z którego następuje jego wyrzucenie do pojemnika. Dla układu z systemem odtłuszczania wydzielający się tłuszcz jest przepychany przy pomocy mechanicznego zgarniacza do komory tłuszczowej i odpompowywany do wylotu skratek na kracie. Ścieki po w/w obróbce, kierowane są do dalszych etapów oczyszczania.