ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Stacje zlewne ścieków STZ

 • pomiar ilości ścieków dostarczanych
  przez samochody i przyczepy asenizacyjne
 • pomiar wybranych parametrów
  np.: pH, przewodność, temperatura, itp.
 • identyfikacja przewoźników i producentów
  ścieków poprzez karty zbliżeniowe
 • automatyczna rejestracja danych
  dotyczących każdorazowego zrzutu ścieków
 • każda wersja stacji dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta
 • możliwość współpracy z komputerem
  (np. fakturowanie, wizualizacja procesu itp.)
 • możliwość poboru próbek ścieków
 • możliwość ustalania kontyngentów
 • możliwość zainstalowania systemu przedpłat za dostawy ścieków
 • możliwość zastosowania rozdrabniarek części stałych

Oferowane stacje spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2023r w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Stacja zlewna typu STZ 202 B2Stacja zlewna z sitem do separacji skratekCiąg zlewny w budynku z sitem skratkowym

Stacje  zlewne  ścieków służą do odbioru ścieków komunalnych i przemysłowych z samochodów i przyczep asenizacyjnych. Umożliwiają określenie ilości dostarczonych ścieków, temperatury, pH oraz przewodności.  Identyfikują przewoźników i dostawców ścieków. Pozwalają zaprogramować kontyngent dowożonych ścieków.

Zalety stacji zlewnej typu STZ:

 • zabezpiecza oczyszczalnię przed zniszczeniem osadu czynnego (złoża)
 • pełna automatyzacja i bezawaryjna praca
 • wysoka jakość, trwałość i niezawodność
 • kontener oraz ciąg pomiarowy wykonane ze stali kwasoodpornej
 • możliwość współpracy z komputerem
 • łatwy i szybki montaż
 • indywidualne dostosowanie do wymagań użytkownika i warunków terenowych

Na punkt zlewny składa się ciąg zlewny oznaczony jako STZ 202 lub STZ 211/212 w zależności od rodzaju sterowania. Nasze  urządzenia  spełniają  wszystkie  wymogi  ekologiczne i nie  wymagają  strefy  ochronnej. Na życzenie  Klientów stację możemy wyposażyć w piaskownik, kratę, sito, prasę do skratek, itp. Stacja zlewna pracuje w systemie automatycznym  (bezobsługowym),  urządzenia  stacji  mogą  być na życzenie Klienta montowane w różnego rodzaju ogrzewanych kontenerach oraz w budynkach.

Służymy pomocą w  rozwiązywaniu  problemów technicznych w czasie projektowania,  montażu i eksploatacji oraz modernizacji obiektów.

Typy sterowania

STZ 202 STZ 211/212

Oferowana stacja zlewna spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2023r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

System identyfikacji dostawców spełnia wymagania Ustawy  o ochronie danych osobowych.

Oferowana stacja zlewna spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2023r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

System identyfikacji dostawców spełnia wymagania Ustawy  o ochronie danych osobowych.

System tworzenia grup producentów przypisywanych do poszczególnych dostawców ścieków zapewnia spełnienie wymagań Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • umożliwia pomiar ilości dostarczanych ścieków
 • umożliwia pomiar pH, temperatury, konduktancji
 • identyfikację przewoźników ścieków
 • zliczanie ścieków z podziałem na zdefiniowane taryfy
 • dane gromadzone są na karcie pamięci stałej, którą można odczytać na komputerze PC.
 • oprogramowanie biurowe Soda wspomagające obsługę stacji w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a także umożliwiające konfigurację systemu, raportowanie oraz fakturowanie dostawców
 • identyfikowanie dostawców (przewoźników) i producentów ścieków (obsługa do 100 tys. dostawców)
 • kontrolowanie przyjecia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych dostawców)
 • rejestracja danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość ścieków, nazwa dostawców i źródła pochodzenia ścieków)
 • tworzenie taryf jakościowych- klasyfikowania przyjmowanych ścieków w zależności od ich parametrów
 • ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców
 • ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia
 • możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw
 • automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów jakościowych ścieków
 • zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku przerwy w zasilaniu
 • drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków
W skład tej wersji wchodzi:
 • Panel sterujący
 • Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125 (lub DN 100)
 • Ciąg spustowy Ø 125 (lub Ø100) wraz ze sterowaniem
 •     Zasuwa odcinająca z napędem pneumatycznym wraz  z kolektorem płuczącym
 •    Rura doprowadzająca ze złączem strażackim + rura odprowadzająca ścieki do kolektora zakończona odpowiednim złączem
 • Sprężarka
 • Moduł pomiarowy pH, przewodność, temperatura
 • Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców
 • identyfikatory dla dostawców (10 szt. w komplecie)
 • Program “SODA” do archiwizacji danych i fakturowania dostawców

W skład tej wersji wchodzi:

Szafa sterująca zawierająca m.in. sterownik przemysłowy w:

 • dotykowy kolorowy ekran (3,5" dla wersji STZ 211; 7" dla wersji STZ 212; 10,4" dla wersji STZ M212)
 • gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika
 • port Ethernet

 


Stacja zlewna wyposażona jest w:

 • przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 lub DN125 w wykonaniu ze stali k.o 1.4301
 • czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu MIFARE
 • karty identyfikacyjne dla dostawców
 • drukarka termiczna z obcinaczem papieru
 • klawiatura przemysłowa (do wyboru dwa typy : alfanumeryczna i QWERTY)
 • program "SODA" wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów dostaw oraz raportowania i konfiguracji
 • ciąg pomiarowy ze stali kwasoodpornej (1.4301) DN 100 lub DN 125 składający się z: zasuwy nożowej typu ZEN z napędem pneumatycznym; rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury odprowadzającej ścieki do kolektora.
 • moduł pomiarowy: pomiar pH, konduktancji, temperatury oraz innych na życzenie klienta np. gęstości, CHZT.
 • sprężarka olejowa
 • kontener izolowany termicznie, w wykonaniu: ściany z płyt warstwowych, poszycie zewnętrzne stal kwasoodporna 1.4301, pianka PUR i laminowana płyta MDF. podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną, ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną.
 • wąż długości ok. 3.5 m  wraz z odpowiednimi złączami i  wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem (w opcji)
 • kubeł na skratki (na kółkach) , podjazd umożliwiający swobodny wyjazd kubła z kontenera

Dodatkowym wyposażeniem stacji jest oprogramowanie WIZSTZ umożliwiające zdalny nadzór nad pracą stacji np. poprzez interfejs RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe typu Wi-fi lub GPRS, w które stacja może być również wyposażona.

Dodatkowym wyposażeniem stacji jest oprogramowanie WIZSTZ umożliwiające zdalny nadzór nad pracą stacji np. poprzez interfejs RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe typu Wi-fi lub GPRS, w które stacja może być również wyposażona

Stacja może zostać również przystosowana do pracy w przedpłatowym systemie rozliczeniowym SRP

Typy kontenerów

Typ: Wymiar (dł. x sz. x wys.): Możliwe wyposażenie:

B2

A2

A3

D2

C2

F2

G2

2.0 x 1.0 x 2.3 m

3.3 x 2.0 x 2.3 m

3.6 x 2.0 x 2.3 m

2.9 x 1.7 x 2.3 m

3.6 x 2.4 x 2.3 m

2.0 x 0.8 x 1.0 m

2.2 x 1.7 x 2.3 m

ciąg zlewny, próbopobierak

ciąg zlewny, próbopobierak, sito SBK

ciąg zlewny, próbopobierak, sito SBK-T, prasa tłokowa

ciąg zlewny, próbopobierak, rozdrabniarka z łapaczem kamieni

ciąg zlewny, próbopobierak, sito SBO

ciąg zlewny

dwa równoległe ciągi zlewne, próbopobieraki

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :

 • Sito spiralne SBK-K z modułem odwadniania i zagęszczania skratek - K
 • Sito spiralne SBK-T z modułem odwadniania i prasowania skratek - T
 • Hydrauliczna prasa tłokowa skratek - Pre
 • Sito bębnowe obrotowe - O
 • Pobierak prób - P
 • Rozdrabniacz skratek - R
 • Pompa ścieków - Po
 • System przedpłatowy - Z


SCHEMATY  CIĄGU  ZLEWNEGO  ŚCIEKÓW:

Schematy stacji zlewnej
Elementy powyższych ciągów zlewnych:

1. Złącze do przyłączenia samochodu asenizacyjnego
2. Zasuwa odcinająca
3. Ciąg spustowy
4. Przepływomierz elektromagnetyczny
5. Moduł pomiarowy parametrów ścieków
6. Rura wylotowa
7. Sito do oddzielania skratek
8. Hydrauliczna prasa tłokowa do skratek
9. Rura do odprowadzania skratek
10. Frezowy rozdrabniacz skratek 


Pomiary standardowo realizowane podczas zrzutu ścieków:

 • objętości ścieków
 • pH
 • temperatura
 • przewodność (konduktancja)

Opis i zasada działania urządzenia dla wersji wyposażonej w sito i prasę hydrauliczną do skratek:

Stacja mierzy ilość dostarczonych ścieków oraz wybrane parametry, zabezpieczając przed przekroczeniem założonych wartości (zgodnych z przyjętymi wymaganiami).

Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego do układu odbioru ścieków za pomocą złącza. Przewoźnik wyposażony w identyfikator transponderowy dokonuje swojej identyfikacji,  następuje  otwarcie  zasuwy  i  wlot  ścieków do  sita z prasą do skratek. Zanieczyszczenia stałe  płynące ze ściekami  osadzają się na sicie. Zgarniacz  ślimakowy zgarnia skratki  z  sita i transportuje  je do kosza  zasypowego  prasy do skratek. Skratki są prasowane w prasie hydraulicznej i wydalane na zewnątrz do plastikowych worków lub pojemników.

Następnie ścieki przepływają przez czujnik przepływomierza i moduł pomiarowy, w którym odbywa się pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T. W przypadku, gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczonych ścieków nie mieszczą się w zadanych przedziałach wartości, zasuwa może zostać automatycznie zamknięta, a odbiór ścieków przerwany. W takiej sytuacji możliwy jest też jest pobór próbki ścieków przez układ automatycznego poboru próbek i przekazanie jej do badań laboratoryjnych.

Całkowita ilość oddanych ścieków zostaje zliczona przez przepływomierz elektromagnetyczny.

Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zostaje automatycznie zamknięta zasuwa, natomiast otwiera się zawór w kolektorze płuczącym, następuje przepłukanie układu wodą i tym samym przygotowanie do następnego odbioru ścieków. Wszystkie dane zapisane są na karcie pamięci.

Pracą całego układu ścieków zarządza panel sterujący wyposażony w drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców.

Po każdorazowym zrzucie ścieków można wydrukować raport dostawy, który może zawierać na przykład:
1. Nr dostawcy      
2. Daty i godziny     
3. Ilość dostarczonych ścieków w danym dniu ogółem  
4. Ilość obecnie dostarczonych ścieków     
5. Wartość pH, konduktancji i temperatury
6. Nr pobranej próbki (w przypadku zastosowania (układu automatycznego poboru próbek)
7. Kontyngentu ustalonej ilości ścieków dla danego Klienta (jeśli ustalono kontyngent)

Stacje zlewne ścieków dowożonych

STZ-211/212 - NOWE STEROWANIE

Sterowanie stacją zlewną 211/212

STZ M212 ekran 10,4 
klawiatura w dwóch wersjach (alfanumeryczna i QWERTY)
AlfanumerycznaKlawiatura QWERTY do stacji zlewnej


Oprogramowanie biurowe wspomagające prace stacji:

 • raportowanie dostaw,
 • zarządzanie dostawcami,
 • przydział taryf,
 • archiwizacja
 • parametry, konfiguracja, dane

Cechy układu sterowania:

 • Menu stacji obsługiwane poprzez ekran dotykowy komputera
 • Kilka poziomów dostępu do danych
 • Zabezpieczenie dostępu hasłami
 • Możliwość zmiany haseł
 • Wymiana danych poprzez moduł pamięci USB
 • Aktualizacja oprogramowania poprzez pamięć USB


Dodatkowe wyposażenie:  

 • układ automatycznego poboru próbek

Stacja ścieków i osadów dowożonych z próbopobierakiemmożliwość realizowania różnych sposobów poboru próby zgodnie z ISO 5667-2/10
- proporcjonalnie w funkcji czasu
- proporcjonalnie w funkcji przepływu
- impulsowo (na żądanie)
- o wybranej godzinie/ dniu
- pobór próby do głębokości 8 m;
- system rozdziału umożliwiający rozlewanie pobieranych prób w zależności od potrzeb:
do jednego naczynia zbiorczego 50l lub zestawu 2 x 25l, 4 x 12,5l, 12 x 2l czy 24 butelki x 1l;
- wysokiej jakości system chłodzący (skraplacz chłodzony powietrzem, osłona termoizolacyjna);
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowa

 

 

 • sito z prasą hydrauliczną do skratek typu SWP
  Sito w stacji zlewnej
 • prasa tłokowa do skratek PRE (prasopłuczka skratek PSW)
 • separator piasku PSK
 • piaskownik wirowy PWE
 • zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków ZSP
 • rozdrabniarka skratek
  Rozdrabniarka do stacji przyjmowania ścieków
 • aneks sanitarny
  WC w stacji ścieków dowożonych
 • łapacz kamieni lub łapacz desek typu „Z”

Wizualizacja WizSTZ

Aplikacja WizStz jest programem służącym do prezentacji pracy stacji zlewnej ścieków STZ produkcji ENKO S.A na ekranie komputera. Program rejestruje kolejne dostawy w bazie danych, z której mogą zostać pobrane do programu Soda i tam wykorzystane do raportowania.  Działanie programu wymaga stałego połączenia komunikacyjnego ze stacją - standardowo za pomocą kabla transmisyjnego w standardzie RS-485 i protokołu Modbus. Mozliwe jest również wykorzystanie innych dostępnych mediów, takich jak GPRS, Ethernet, WiFi - do uzgodnienia. Program może pracować w trybie Klient Serwer lub jako samodzielna aplikacja.

Aplikacja WizSTZ występuje w dwóch wersjach: podstawowej i sieciowej.

Wersja podstawowa umożliwia podgląd bieżącego stanu stacji (prezentacja alarmów, przepływu, parametrów ścieków, numeru dostawcy) z rejestracją kolejnych dostaw w historii zdarzeń. Działanie programu wymaga stałego połączenia komunikacyjnego ze stacją - standardowo za pomocą kabla transmisyjnego w standardzie RS-485 i protokołu Modbus. Mozliwe jest również wykorzystanie innych dostępnych mediów, takich jak GPRS, Ethernet, WiFi.

Wersja sieciowa umożliwia prezentację pełnych danych o dostawach ścieków, w tym to samo co wersja podstawowa (czyli objętość, parametry, alarmy, itp.) i oprócz tego równiez pełne dane dostawcy ścieków (nazwa firmy, nazwisko, itp.) oraz miejsce pochodzenia ścieków (adres posesji, nazwa/nazwisko, itp.). Dostawy są rejestrowane w historii zdarzeń. Działa w oparciu o sieć informatyczną Ethernet, wymaga podłączenia komputera stacji do sieci informatycznej.

Obie wersje programu mogą pracować w trybie Klient / Serwer lub jako samodzielna aplikacja.