ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Stacje zlewne ścieków STZ dla portów lotniczych i portów morskich

Stacje zlewne ścieków dedykowane dla portów morskich i portów lotniczych, specjalnie zaprojektowane do ich potrzeb.

Schemat stacji zlewnej dla portów

 

Stacje zlewne do odbioru ścieków ze statków: Stacja zlewna ścieków STZ 212A2RPox

Stacja zlewcza typu STZ 212A2RPox przeznaczona jest do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków z jednostek pływających. Wyposażona jest w pompowy układ do odbioru ścieków oraz rozdrabniacz odpadów stałych zawartych w ściekach.
Stacja zlewna spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2023r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
Stacja zapewnia identyfikację danej jednostki lub armatora oraz umożliwia odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywa się poprzez identyfikatory zbliżeniowe RFID. System umożliwia wpisywanie poprzez klawiaturę informacji o pochodzeniu ścieków. Rejestracja odbywa się z podziałem na ścieki bytowe, przemysłowe, wody zęzowe, ścieki z UE i spoza UE.  W komplecie ze stacją dostarczane jest oprogramowanie biurowe Soda wspomagające obsługę stacji m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawach, a także umożliwiające tworzenie taryf cenowych powiązanych np. z jakością ścieków, raportowanie, fakturowanie dostawców oraz konfigurację systemu. Tworzy również automatycznie bazę dostawców ścieków wg wybranego przez operatora schematu (numer jednostki, armator).
Stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz elektromagnetyczny. Dane o odbiorach ścieków takie jak ilość oraz data i godzina poszczególnych dostaw gromadzone są w sterowniku przemysłowym stacji. Mogą być one przenoszone kartą pamięci MicroSD, modułem pamięci USB (Pendrive) lub przesyłane poprzez sieć Ethernet do komputera biurowego PC. Po każdym odbiorze ścieków drukowane jest automatycznie potwierdzenie zawierające m.in. ilość ścieków, dane dostawcy, datę i czas odbioru.
Opcjonalnym wyposażeniem stacji jest oprogramowanie WIZSTZ umożliwiające wizualizację oraz zdalny nadzór nad pracą stacji np. poprzez interfejsy: RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe typu Wi-fi lub GPRS.
Wyposażenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem wykonanym ze stali nierdzewnej. Na elewacji kontenera znajduje się panel identyfikacyjny z klawiaturą oraz drukarką pokwitowań. Kontener posiada budowę typu ”sandwich” zapewniającą odpowiednią izolację termiczną pozwalającą na pracę urządzenia w warunkach zimowych. 

Stacja zlewna port Kołobrzeg

System sterowania stacji zlewczej zapewnia:

 • identyfikowanie dostawców (armatora) i producentów ścieków (konkretne jednostki pływające)
 • kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych dostawców)
 • rejestrację danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość ścieków, nazwa dostawców i źródła pochodzenia ścieków)
 • ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców
 • ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia
 • możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw
 • zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku przerwy w zasilaniu
 • drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków

Stacja zlewna ścieków STZ 212A2RPox wyposażona jest w:


1. Szafę sterującą z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik przemysłowy (z uwagi na warunki pracy urządzenia nie dopuszcza się zastosowania komputerów z systemami operacyjnymi np. Windows) wyposażony w:
dotykowy kolorowy ekran w wersji 7” lub opcjonalnie 10-12” 
gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika
port Ethernet
materiał stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, stopień ochrony IP 43
sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe),
interfejs komunikacyjny Ethernet TCP IP Modbus
opcja: interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU, lub Profibus DP
2. Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100
3. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu MIFARE
4. Karty identyfikacyjne dla operatora (10 szt.) 
5. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru  
6. Klawiatura QWERTY, wykonanie - stal nierdzewna
7. Program “SODA” wspomagający pracę stacji w zakresie danych z dostaw oraz raportowania i konfiguracji.
8. Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301, AISI 304) Ø 100 składający się z: 
zasuwy nożowej z napędem pneumatycznym
rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury odprowadzająca ścieki do kolektora zakończonej standardowo króćcem dopasowanym do kielicha rury PVC160
9. Rozdrabniacz skratek frezowy pionowy
10. Pompa zasysająca ścieki i przemiennik częstotliwości (falownik)
11. Sprężarka olejowa
12. Kontener izolowany termicznie o wymiarach: 2,0×3,3×2,4 m; wykonanie: ściany z płyt warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne i wewnętrzne stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, pianka PUR) podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną, ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną.
13. Opcjonalnie moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w:
pomiar pH (elektroda przemysłowa typu TecLine)
pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondą przewodności)
indukcyjny pomiar przewodności (sonda CTI-500)

Zlewnia ścieków dla portów morskich

Stacje zlewne do odbioru ścieków z samolotów: Stacja zlewna ścieków STZ 212RPox

Stacja zlewna typu STZ 212RPox przeznaczona jest do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków bytowych z samolotów. Wyposażona jest w rozdrabniacz odpadów stałych zawartych w ściekach oraz pompowy system ich zasysania i przetłaczania do sieci kanalizacyjnej.
Stacja zlewna spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 sierpnia 2023r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
Stacja zapewnia identyfikację dostawców ścieków oraz umożliwia odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywa się poprzez identyfikatory zbliżeniowe RFID. Stacja zapewnia również identyfikację konkretnego numeru lotu, przewoźnika. System umożliwia wpisywanie poprzez klawiaturę informacji o pochodzeniu ścieków. Rejestracja miejsca pochodzenia ścieków odbywa się z podziałem na ścieki z UE, spoza UE. W komplecie ze stacją dostarczane jest oprogramowanie biurowe Soda wspomagające obsługę stacji m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a także umożliwiające tworzenie taryf cenowych powiązanych np. z jakością ścieków, raportowanie, fakturowanie dostawców oraz konfigurację systemu. Tworzy również automatycznie bazę wg preferencji użytkownika.
Stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz elektromagnetyczny. Dane o odbiorach ścieków takie jak ilość oraz data i godzina poszczególnych dostaw gromadzone są w sterowniku przemysłowym stacji na indywidualnych kontach dostawców. Mogą być one przenoszone kartą pamięci MicroSD, modułem pamięci USB (Pendrive) lub przesyłane poprzez sieć Ethernet do komputera biurowego PC. Po każdym odbiorze ścieków drukowane jest automatycznie potwierdzenie dla dostawcy zawierające m.in. ilość ścieków, dane dostawcy, datę i czas odbioru.
Opcjonalnym wyposażeniem stacji jest oprogramowanie WIZSTZ umożliwiające wizualizację oraz zdalny nadzór nad pracą stacji np. poprzez interfejsy: RS485 MODBUS, PROFIBUS DP lub systemy bezprzewodowe typu Wi-fi lub GPRS.
Wyposażenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym pomieszczeniu. Na elewacji szafy znajduje się panel identyfikacyjny z klawiaturą qwerty oraz drukarką pokwitowań.

System sterowania stacji zlewczej zapewnia:

 • identyfikowanie dostawców (przewoźnik) i producentów ścieków (konkretne jednostki z podziałem na UE i spoza UE)
 • kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych dostawców) 
 • rejestrację danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość ścieków, nazwa dostawców i źródła pochodzenia ścieków UE/ poza UE),
 • ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców
 • ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia
 • możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw
 • zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku przerwy w zasilaniu
 • drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków

Stacja zlewna ścieków STZ 212RPox wyposażona jest w:


1. Szafę sterującą z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik przemysłowy (z uwagi na warunki pracy urządzenia nie dopuszcza się zastosowania komputerów z systemami operacyjnymi np. Windows) wyposażony w:
dotykowy kolorowy ekran w wersji 7” lub opcjonalnie 10-12” 
gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika
port Ethernet
materiał stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, stopień ochrony IP 43
sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe),
interfejs komunikacyjny Ethernet TCP IP Modbus
opcja: interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU, lub Profibus DP
2. Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100
3. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu MIFARE
4. Karty identyfikacyjne dla operatora (10 szt.) 
5. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru  
6. Klawiatura QWERTY, wykonanie - stal nierdzewna
7. Program “SODA” wspomagający pracę stacji w zakresie danych z dostaw oraz raportowania i konfiguracji.
8. Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301, AISI 304) Ø 100 składający się z: 
zasuwy nożowej z napędem pneumatycznym
rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury odprowadzająca ścieki do kolektora zakończonej standardowo króćcem dopasowanym do kielicha rury PVC160
przyłącze do podawania preparatu do ścieków spoza UE
9. Rozdrabniacz skratek frezowy pionowy
10. Pompa zasysająca ścieki i przemiennik częstotliwości (falownik)
11. Sprężarka olejowa
12. Instalacja (zbiornik, pompa) do podawania chloraminy/podchlorynu z automatycznym, programowalnym dawkowaniem zintegrowanym ze sterowaniem stacji zlewnej
13. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 3,2×1,7×2,4 m; wykonanie: ściany z płyt warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, wewnętrzne stal nierdzewna 1.4301, AISI 304 wypełnienie pianka PUR), podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną, ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną.
14. Opcjonalnie moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w:
pomiar pH (elektroda przemysłowa typu TecLine)
pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondą przewodności)
indukcyjny pomiar przewodności (sonda CTI-500)
 

Sterowanie stacją zlewną 212
STZ 212 ekran dotykowy 7"

 

STZ M212 ekran 10,4 

Klawiatura w dwóch wersjach (alfanumeryczna i QWERTY):

AlfanumerycznaKlawiatura QWERTY do stacji zlewnej