ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

System Opomiarowania Samochodów Asenizacyjnych OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Układ pomiarowy wyposażony jest w przepływomierz elektromagnetyczny składający się z czujnika, zestawu króćców i śrub montażowych, oraz przetwornika z wyświetlaczem cyfrowym. W wykonaniu standardowym czujnik ma średnicę DN 100. Możliwe jest wykonanie czujnika w zakresie średnic DN 80- 125 lub innych na zamówienie.

Dodatkowo układ pomiarowy może być wyposażony w drukarkę pokwitowań. Dane na wydruku pokwitowania mogą być dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania klienta. Panel odczytowy wraz z drukarka oraz przyciskiem kasowania licznika dostarczany jest w hermetycznej obudowie lub w częściach. Układ pomiarowy zasilony jest napięciem 24 V z instalacji samochodu. Możliwe jest również wykonanie zasilane napięciem 12 V.

Czujnik przepływomierza z właściwymi króćcami zamontowany jest na zaworze odcinającym samochodu asenizacyjnego. Producent dostarcza wszystkie elementy potrzebne do zamontowania układu pomiarowego. Szczegółowa instrukcja montażu i eksploatacji umożliwia samodzielne zamontowanie układu pomiarowego, bez potrzeby wysyłania samochodu do siedziby producenta.