ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

System Rozliczeń Przedpłatowych za ścieki dowożone SRP

 • zabezpieczenie płatności za przyjęcie ścieków
 • brak konieczności odczytu liczników
 • niższe koszty obsługi odbiorcy (brak rachunków, upomnień)
 • opłata z góry
 • prosta obsługa systemu przy użyciu kart chipowych i programu komputerowego
 • możliwość ciągłej kontroli dostępnego kredytu
 • możliwość współpracy z licznikiem różnych producentów

System przeznaczony do rozliczania dowożonych ścieków w formie przedpłaty. Zabezpiecza płatność za zrzuty ścieków przed ich wykonaniem. System oparty jest na przystawce elektronicznej współpracującej z przepływomierzem w stacji zlewczej ścieków ENKO lub innych producentów. Dane o zakupie przenoszone są kartą chipową. Informacje o dostępnym kredycie wyrażane są w jednostkach roboczych medium (m3).

Do biurowej obsługi kart przedpłatowych służy program SRP. Program współpracuje z serwerem bazy danych PostGres, który przed instalacją i pierwszym uruchomieniem programu musi być zainstalowany i skonfigurowany. Program realizuje wszystkie konieczne w systemie przedpłat operacje na karcie, przy czym dostęp do poszczególnych modułów programu zależy od przydzielonych użytkownikowi praw. Program umożliwia wprowadzenie do systemu firm korzystających z kart przedpłatowych (wykupujących limity ścieków) oraz definiowanie taryf, wg których dokonywać będą się przeliczenia „kwota” - „ilość ścieków” w systemie.

Moduł Raporty służy do usystematyzowanej prezentacji wykonywanych w systemie doładowań kart oraz do ich wydruku. Umożliwia wybór interesującego okresu czasu oraz grupowania wg wybranego kryterium.

W skład zestawu wchodzi:

 • przystawka elektroniczna do zabudowania w stacji
 • karty chipowe
 • oprogramowanie komputerowe
 • biurowe urządzenie do zapisu i odczytu kart chipowych