ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

ENKO dostawcą urządzeń dla Fortum – Projekt WROMPA

Powitanie Wrompy – największa w Polsce systemowa pompa ciepła już we Wrocławiu [film]

W ramach postępowania pn.: Pakiet 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych podczyszczania ścieków wraz z wykonaniem rozruchu i pomiarów kontrolnych dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa pompy ciepła będącej nowym źródłem zasilania dla miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu – Projekt WROPMA, ENKO została wybrana na dostawcę urządzeń technologicznych podczyszczania ścieków. To pierwsza w Polsce na taką skalę inwestycja pozyskiwania ciepła ze ścieków. Podobne instalacje systemowych pomp ciepła działają w Norwegii w Oslo, w dzielnicy Skoyen oraz w Finlandii, w dzielnicy Suomenoja w Espoo. Pompa ciepła będzie nowym źródłem zasilania dla miejskiej sieci ciepłowniczej miasta Wrocławia. Przedtem jednak doprowadzony ściek musi być oczyszczony mechanicznie i tu ENKO wkracza ze swoim wieloletnim doświadczeniem i urządzeniami. Dostawy obejmują kraty zgrzebłowe, prasopłuczki skratek, układy przepięcia i przesyłu skratek przenośnikami ślimakowymi oraz płuczko-separator piasku. Tak oczyszczony ściek przez nasze urządzenia stanie się źródłem zasilania dla największej zamontowanej w Polsce pompy ciepła.