ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Nowe stacje zlewne dla portów!

Firma ENKO opracowała i dostarczyła kolejną stację zlewną dla odbioru ścieków pochodzących z jednostek pływających.

Pierwszą taką stację zlewną dostarczyliśmy dla Portu Gdynia w roku 2020, teraz została zamontowana w Porcie Kołobrzeg, w ramach operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej brzegów kanału portowego” w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze  2014 – 2020”. Stacja zlewna posiada układ pompowy do odbioru ścieków ze statków, wyposażona jest także w rozdrabniarkę, przepływomierz, sondy pomiarowe oraz układ automatycznego poboru próbek ścieków.

Zrzut ścieków odbywa się po udostępnieniu przez operatora karty identyfikacyjnej pozwalającej zidentyfikować statek i armatora. Dane o zrzucie zapisują się w sterowniku stacji zlewnej i mogą być zdalnie przesyłane do operatora, a następnie poprzez oprogramowanie, będące uzupełnieniem urządzenia, przetwarzane. Oprogramowanie to jest darmowe i nie wymaga opłat abonamentowych. Pełna specyfikacja techniczna urządzenia jest dostępna w zakładce: "Stacje zlewne ścieków STZ dla portów lotniczych i portów morskich".