ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zmiana na ENKO Sp. z o.o.

W związku z decyzją o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, informujemy, że od dnia 09.10.2023 r. firma ENKO przekształcona zostaje ze Spółki Akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

ENKO Sp. z o.o. otrzymała nowy numer KRS 0001062588. Pozostałe dane firmy pozostają bez zmian.

Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej nie wpływa na uprzednio przekazane Państwu informacje dotyczące celów i podstaw przetwarzania danych osobowych, a także rodzaj stosowanych w spółce zabezpieczeń i regulacji wewnętrznych.