ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zmiany w prawie dotyczące odbioru i przewozu nieczystości ciekłych

W związku z nowymi wymaganiami narzuconymi ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549), rozszerzyliśmy ofertę naszych stacji zlewnych o współpracę z systemem Zlewnia.Online.

Zlewnia.Online umożliwia m.in. kontrolę transportu nieczystości ciekłych, lokalizowanie miejsc ich pochodzenia oraz automatyczne przesyłanie danych do odpowiednich jednostek gminnych w celu zapewnienia całkowitego nadzoru nad odprowadzaniem ścieków ze zbiorników bezodpływowych.

Stacje zlewne typu STZ produkcji ENKO® spełniają wszystkie wymagania prawa dotyczącego odbioru nieczystości płynnych, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Przeprowadzamy również modernizacje istniejących już stacji zlewnych, by dostosować je do obecnych wymagań!