ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Urządzenia dla instalacji wydobycia, koncentracji i separacji minerałów z kopalin

ENKO Group była dostawcą urządzeń, będących częścią instalacji wydobycia, koncentracji i separacji minerałów z eksploracji kopalin (złoża czarnego piasku).
Zdjęcia przedstawiają przepływomierze elektromagnetyczne MPP®800 HF, które pracują na instalacji separacji minerałów z pulpy piaskowej.
 
Pomiar przepływomierzem o podwyższonej częstotliwości dokonywany jest na pulpie piaskowej (~40% suchej masy).
Czujniki wyłożone wykładziną Linatex są odporne na uszkodzenia mechaniczne, które mogą powodować media o wysokiej ścieralności.
 
Przepływomierz elektromagnetyczny MPP®800 HF charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia występujące w instalacjach pulpy piaskowej, czy innych instalacjach gdzie pompowane jest medium zawierające znaczne ilości piasku, żwiru itp. Stabilny pomiar przepływu przepływomierzem MPP®800 HF pozwala na właściwą kontrolę procesów technologicznych, co przekłada się na oszczędność kosztów i bieżącą kontrolę procesu.