ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

ENKO na Seminarium Samorządowym. Pojedyncze systemy oczyszczania ścieków i gospodarka wodami opadowymi. 16.09.2022

Szanowni Państwo. Miło nam zakomunikować, że w dniu 16 września odbędzie się Seminarium samorządowe na Zamku Królewskim w Niepołomicach, w którym ENKO S.A. będzie miało swój udział. Tematyka obejmować będzie zagadnienia dotyczące pojedynczych systemów oczyszczania ścieków, gospodarkę wodami opadowymi a także temat nowelizacji prawa wodnego, którego jednym z istotnych elementów jest Stacja Zlewna. ENKO jako wiodący producent stacji zlewnych przedstawi najnowsze rozwiązania i trendy stosowane w urządzeniach do odbioru ścieków i osadów dowożoncyh. Patronat honorowy nad seminarium ma Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Serdecznie zapraszamy.