ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

ENKO w Kanadzie, nowe projekty.

ENKO ciągle rozwija swoja obecność na rynku kanadyjskim. W końcowej fazie montażu jest instalacja dla membranowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ochapowace. Instalacja składa się z dwóch ciągów typ STZ do przyjmowania ścieków dowożonych rozbudowanych o urządzenia do rozdrabniania skratek oraz ich pompowego podawania na zintegrowanie urządzenie typu ZSP do separacji skratek i usuwania piasku oraz tłuszczów. Urządzenie jest też dodatkowo wyposażone w zintegrowane sito bezpieczeństwa SBW. Nie są to ostatnie tematy realizowane przez ENKO za wielką wodą, a kolejne znajdują się w fazie projektowania.