ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Ogólnopolski Konkurs Otwarty Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

W zgłoszonym do konkursu przez firmę Ecol-Unicon Gdańsk obiekcie, Główna przepompownia ścieków miasta Mrągowa, zostały wykorzystane urządzenia naszej firmy. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że to właśnie nasze urządzenia do separacji skratek znalazły się na wyposażeniu przepompowni. Zabudowana została krata zgrzebłowa KHZ z zespołem do płukania, zagęszczania i prasowania skratek PSW.

Więcej informacji nt inwestycji można znaleźć na poniższej stronie:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/1807/glowna-przepompownia-sciekow-dla-miasta-mragowa