ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

ENKO w Kanadzie

Firma ENKO w 2016 roku wdrożyła do produkcji, dostarczyła i uruchomiła instalację mechanicznego oczyszczania ścieków dla membranowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Saskatoon w Kanadzie. Dostawa obejmowała również trzy stacje zlewcze ścieków dowożonych. Urządzenia zostały zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem obowiązujących w Kanadzie rygorystycznych norm i wymagań jakościowych.

Jest to kolejny krok w umocnieniu pozycji ENKO S.A. jako globalnego producenta urządzeń do mechanicznej obróbki ścieków i wzbogacenie gamy produkowanych urządzeń przeznaczonych dla membranowych oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej trwają uzgodnienia dotyczące dostaw dla nowoprojektowanych obiektów.