ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka wzbogacił się o dwie nowe inwestycje!

Po zatwierdzeniu firmy ENKO jako wykonawcy dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" zostały zaprojektowane i wybudowane 2 kontenerowe punkty zlewcze w miejscowościach Skoki i Pobiedziska w ramach projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

Realizacja zamówienia polegała na wykonaniu projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę (oraz wszystkich innych niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii, w tym decyzji środowiskowej) na rzecz Zamawiającego oraz wybudowanie 2 kontenerowych punktów zlewczych na terenie oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach i Skokach o wydajności maksymalnej 150 m3/h każdy.  Realizacja punktu zlewczego w Pobiedziskach była związana z realizacją Kontraktu na roboty budowlano montażowe pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Kontrakt X- Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach - zadanie 3, gmina Pobiedziska w ramach Projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Realizacja punktu zlewczego w Skokach była związana z realizacją Kontraktu na roboty budowlano montażowe pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" Kontrakt XI - Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie - zadanie 7, gmina Skoki w ramach Projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". Teren każdej oczyszczalni wyposażony jest w infrastrukturę: energię elektryczną, wodę i kanalizację sanitarną.

Zakres prac obejmował w szczególności:

- wykonanie prac projektowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz Pozwolenia na Budowę,

- wykonanie przyłączy wody i energii elektrycznej i telekomunikacyjnych,

- wykonanie wewnętrznych dróg dojazdowych do punktów oraz infrastruktury drogowej w obrębie punktów (plac manewrowy),

- wykonanie oświetlenia terenu puntku,

- wykonanie innych niezbędnych prac budowlanych dla posadowienia kontenerowych punktów zlewczych,

- dostawę i montaż punktów zlewczych typ STZ 210 D2RP. Stacje zlewcze wyposażone są w ciąg pomiarowy, rozdrabniarkę, układ poboru próbek, aplikacja komputerowa umożliwiająca rejestrowanie użytkowników oraz ilości parametrów dostarczonych ścieków, stanu urządzeń stacji zlewczej. W zakresie instalacji teletechnicznych zastosowano przesył informacji między stacją zlewczą a dostarczanym urządzeniem odbiorczym poprzez sieć komórkową  GSM.

- wykonanie infrastruktury podziemnej dla podłączenia punktów do instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni.

Prace projektowe trwały od marca 2013 r. do kwietnia 2014 r.

Prace budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2014 r. Na obiekcie w Pobiedziskach prowadzono jednocześnie prace archeologiczne.

Punkty zlewne w Pobiedziskach i Skokach zostały odebrane w dniu 18.12.2014 r.

Oba obiekty uzyskały prawomocną decyzję na użytkowanie i Zamawiający przejął je w eksploatację.