ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Ukończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Niedrzwicy Dużej

W dniu 28.02.2014r. została zakończona rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Niedrzwica Duża.
Obejmowała ona kompleksowe wykonanie punktu zlewnego, dostawę kontenerowej stacji zlewczej z sitem i prasą tłokową do skratek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zostały wykonane przyłącza zasilania w energię, doprowadzenie wody, odprowadzenie ścieków do istniejącej studni S3. Ścieki pozbawione skratek poprzez studnie pośrednie są obecnie kierowane do zbiornika uśredniającego skąd dalej są dozowane na część biologiczną oczyszczalni.

Zamontowana stacja zlewcza w znaczny sposób przyczyni się do poprawy jakości oczyszczanych ścieków jak również  poprzez zainstalowane sito z prasą tłokową pozwoli na polepszenie pracy istniejących urządzeń.