ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zakończono modernizację systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta i gminy Skarszewy.

Z końcem grudnia 2013 roku firma ENKO ukończyła modernizację  systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta i gminy Skarszewy poprzez instalację stacji zlewczej ścieków. Zadanie polegało na wykonaniu w wydzielonym pomieszczeniu przepompowni ścieków przy ulicy Chojnickiej w Skarszewach instalacji do przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Ciąg zlewczy zamontowany w budynku wyposażony jest w sito z prasą  ze stali nierdzewnej do separacji i prasowania zanieczyszczeń stałych zawartych w dowożonych ściekach. Firma ENKO zrealizowała również wykonanie ogrzewania elektrycznego pomieszczenia, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz doprowadziła do budynku instalację wody wodociągowej i energii elektrycznej. Prace przebiegły pomyślnie i zostały zakończone w terminie.