ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zakończono modernizację istniejącego punktu zlewnego oraz dostawę nowej stacji zlewczej w Rudzie Bugaj

W kwietniu 2013r. ENKO SA  zakończyła modernizację stacji zlewnej i dostawę nowego punktu zlewnego na terenie wydziału oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj. Stacje zostały wyposażone w system łączności bezprzewodowej, która umożliwia zdalny monitoring pracy stacji. Zamawiającym była firma PGKiM Sp. z o.o. z Aleksandrowa Łódzkiego. Prace przebiegły pomyślnie i zostały zakończone w terminie. Na oczyszczalni ścieków znajdują się również inne urządzenia firmy ENKO, w tym separator piasku typu PSK oraz sito bębnowe kanałowe typu SBK.