ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zakończono realizację punktu zlewnego w Wojnowie gmina Sicienko

W dniu 26.03.2013 r. zakończyła się podpisaniem protokołu końcowego, modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie, gmina Sicienko.
Zakres prowadzonych prac obejmował wprowadzenie dodatkowych elementów technologicznych oraz wykonanie robót na istniejących obiektach oczyszczalni, poprawiających jakość dopływających do oczyszczalni ścieków oraz skuteczność i niezawodność pracy.
Prace prowadzone były etapowo:

1. Przebudowa istniejącej studni zlewczej ścieków dowożonych, umożliwiającej montaż automatycznej stacji zlewczej typ STZ wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej i wodociągowej.

2. Montaż studni na istniejącym kolektorze wraz z rozdrabniarką skratek na dopływie ścieków surowych oraz zmianę kierunków istniejących rurociągów.

3. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrówka. Wymiana kompletnej armatury wraz z pompami oraz zmiana kierunku tłoczenia ścieków dopływających z miejscowości Strzelewo, Kamieniec oraz Dąbrówka Nowa do zlewni w miejscowości Osówiec.

W/w prace stanowiły pierwszy i istotny element prac modernizacyjnych jakie będą prowadzone w najbliższej przyszłości na terenie o.ś. w Wojnowie.