ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Zrealizowano „pod klucz” punkt zlewny „Przedwiośnie” we Wrocławiu

31.12.2012 ENKO SA zakończyła realizację inwestycji „Budowa zlewni na terenie przepompowni  „Przedwiośnie”. Inwestorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Nowoczesna forma zlewni udanie łączy w sobie funkcjonalność z efektywnością i skutecznością zamontowanych urządzeń. Zlewnia składa się z obiektu kubatorowego, w którym zamontowano urządzenia produkcji ENKO SA: dwa autonomiczne stanowiska zlewcze ścieków dowożonych oraz zintegrowane urządzenie do usuwania skratek i piasku o przepustowości 60 l/s. Zlewnia posiada w pełni autonomiczny system odbioru ścieków oraz układ do deodoryzacji. Oddany obiekt w znaczący sposób poprawi odbiór ścieków dowożonych oraz przyczyni się do poprawy środowiska w aglomeracji wrocławskiej.