ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Turbina TNE

Turbiny do napowietrzania i mieszania ścieków dedykowane dla zbiorników SBR

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Nowość

Firma ENKO wprowadziła do produkcji nowy system opomiarowania samochodów asenizacyjnych. Prezentacja układu odbyła się po raz pierwszy na targach Infrastruktury wodno-ściekowej, odwodnień i melioracji w Kielcach (20-22 wrzesień), gdzie układ został wyróżniony w konkursie.

System pozwala na zmierzenie ilości ścieków pobieranych każdorazowo podczas odbioru ścieków z  szamb dostawców. Układ zamontowany jest na samochodzie lub beczce asenizacyjnej a zasilany jest napięciem 24 V z instalacji samochodu. Układ może być wyposażony w drukarkę pokwitowań.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w dziale: oferta/pomiary i sterowanie.