ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Ovida

OVIDA.  Hiperbaryczne komory tlenowe. Oferowane jako
jedno i wieloosobowe, do użytku domowego i komercyjnego.

Płuczka piasku PPE

 • oczyszczenie częściowo odwodnionego
  piasku poprzez zmniejszenie zawartości
  części organicznych w wypłukiwanym piasku
 • obniżone koszty utylizacji piasku
 • możliwość wykorzystania piasku do
  innych celów np. w budownictwie
 • urządzenie wykonane ze stali kwasoodpornej
  wysokiej jakości zapewnia odporność na korozję
 • wysoka sprawność
 • niski koszt eksploatacji
 • łatwy i szybki montaż
 • konstrukcja dostosowana do wymagań Zamawiającego
  -instalacja za istniejącym separatorem piasku, piaskownikiem
  lub na odpływie z oczyszczalni ścieków

Odseparowany piasek na wcześniejszym etapie oczyszczania ścieków kierowany jest do płuczki piasku, gdzie części mineralne zostają oczyszczone i odseparowane od części organicznych, które zawracane są do procesu oczyszczania ścieków.
Piasek zostaje wprowadzony- poprzez zasyp- do zbiornika z mieszadłem, które utrzymuje go w ciągłym ruchu. W trakcie pracy mieszadła części organiczne są wypłukiwane w górę podczas procesu przepływu wody. Woda z częściami organicznymi wypływa ze zbiornika poprzez przelew. Wymyty piasek gromadzi się w dolnej części zbiornika, skąd jest usuwany poprzez przenośnik ślimakowy. Podczas przenoszenia piasek jest grawitacyjnie odwadniany i wysypywany do odpowiedniego pojemnika.

Urządzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej, może być przystosowane do pracy na powietrzu w warunkach zimowych.

Podstawowe parametry:

 • wydajność  ( wypłukiwanego piasku ) 0,2-0,4 m3/h
 • zawartość części organicznych w wypłukiwanym piasku (zależnie od jakości dostarczonego piasku) do 3% części organicznych w oczyszczonym piasku
 • gabaryty zasypu 200x400 mm
 • średnica króćca odpływowego 1”
 • zużycie wody (w zależności od wydajności urządzenia) 16-20 l/min płukania