ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Ovida

OVIDA.  Hiperbaryczne komory tlenowe. Oferowane jako
jedno i wieloosobowe, do użytku domowego i komercyjnego.

Prasa/Prasopłuczka do skratek PRE/PSW

Prasa i prasopłuczka do skratek przeznaczona do zmniejszenia objętości wyseparowanych skratek. To urządzenia służące do odwadniania i prasowania stałych nieczystości (butelki, szmaty, korki, kamienie, części plastikowe itp.) pochodzących np. z sita lub kraty. Wykonana jest ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej), co poprawia trwałość wykonania i zabezpiecza urządzenie przed czynnikami korozyjnymi.

Prasopłuczka dodatkowo wyposażona jest w system płukania skratek. Obniża to koszty utylizacji skratek oraz umożliwia zawrócenie do procesu oczyszczania ścieków wody po płukaniu skratek, która stanowi bogate źródło węgla organicznego. Odwodnione skratki charakteryzują się zawartością suchej masy sięgającą 35 - 45%.

 

Zalety prasy to:

  • odwadnianie, zagęszczanie i transport skratek do przygotowanych pojemników
  • wykonanie ze stali nierdzewnej
  • łatwy i szybki montaż
  • niskie koszty eksploatacji
  • elastyczność konstrukcji i wariantu zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika
  • prasa może być wykonywana w dwóch wariantach: jako śrubowa – PSW lub tłokowa – PRE.

Skratki bezpośrednio z sita (kraty/podajnika) podawane są do stożkowego pojemnika (kosza zasypowego) prasy. Skratki są poddawane przepłukaniu. Stąd skratki podawane są do komory prasującej. Sprasowane skratki poddawane są dodatkowemu zagęszczaniu w specjalnie ukształtowanej rurze wyrzutnika, przez którą następuje ich wydalanie do podczepianych worków plastikowych lub innych pojemników.