Świętujemy 26 lat istnienia!

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Nasze produkty

Wiodący producent przepływomierzy elektromagentycznych w Polsce.

OSA

Jedyny na polskim rynku układ do pomiaru ilości odebranych ścieków zamontowany na samochodzie asenizacyjnym. Umożliwia rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków.

Stacje Zlewcze Ścieków STZ

Nowe wersje sterowania i wizualizacji procesu, interfejsy komunikacyjne: RS 485, Modbus, Profibus, GPRS, Wi-fi

ENKO S.A.

Producent urządzeń dla oczyszczalni ścieków

Separator piasku z płukaniem WPP w nowej wersji WashMem

Separacja, płukanie i odwadnianie piasku - trzy funkcje w jednym urządzeniu. Większa redukcja zanieczyszczeń TOC < 2,8%

Kompostowanie

Kompostownie wieżowe modułowe KWM 500

Kompostowanie jest elementem naturalnego, zamkniętego pierścienia, obiegu substancji organicznych w przyrodzie i w warunkach naturalnych przebiega w sposób ciągły.

Kompostowanie, jest to przerabianie produktów organicznych pochodzenia biologicznego zawartych w odpadach na kompost czyli substancję zbliżoną swoimi właściwościami do próchnicy zawierającą substancje organiczne, składniki pokarmowe oraz mikroorganizmy, poprawiające strukturę gleby oraz wzbogacające mikroflorę i mikrofaunę w glebie.

Kompostownie wieżowe KWM 500 firmy ENKO S.A. pozwalają uzyskać tanio w krótkim czasie w sposób mało uciążliwy dla otoczenia, kompost najwyższej jakości spełniający wymagania dyrektyw UE.

Kompostownie wieżowe modułowe KWM 500 zapewniają unikalne rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami organicznymi. Produkt naszego systemu jest bogaty w próchnicę i stanowi dodatek uszlachetniający glebę. Kompostowanie odpadów biologicznych oraz osadów ściekowych polega na intensywnym kompostowaniu metodą ciągłą. Proces ten przebiega w dwóch fazach.

Faza pierwsza to intensywne kompostowanie w silosach przez 7÷21 dni w temperaturze 40÷80 ºC. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany, do jego obsługi wystarczy zazwyczaj tylko jedna osoba przez kilka godzin dziennie. Jednak ze względów bezpieczeństwa, są to zazwyczaj dwie osoby.

Każdy z silosów jest wyposażony w co najmniej 16 czujników temperatury a dane są przesyłane do komputera, gdzie są w sposób ciągły kontrolowane oraz rejestrowane.

Materiał wyładowywany z silosów jest transportowany na pryzmy. Tam bez mieszania i wymuszonego napowietrzania dojrzewa przez 4 ÷ 8 tygodni.

Wysoka temperatura w pierwszym okresie intensywnego kompostowania eliminuje czynniki chorobotwórcze. System nie wymaga wymuszonego napowietrzania co wpływa na znikomą ilość powstających odorów.

Cały proces kompostowania w kompostowniach KWM 500 jest ekonomiczny w eksploatacji, zapewnia dużą wydajność pracy oraz wysoką jakość produktu końcowego. Modułowa konstrukcja umożliwia dopasowanie wielkości instalacji do potrzeb każdego klienta. Pozwala też na łatwą i tanią rozbudowę w przyszłości.

Firma ENKO S.A. służy pomocą w doborze i dostosowaniu systemu do potrzeb klienta. Zapewnia materiały informacyjne oraz film przedstawiający szczegółowo cały proces kompostowania.


System kompostowania KWM 500 jest procesem ciągłym. Doładowanie mieszanki do komór odbywa się zazwyczaj codziennie. Wyładunek kompostu, po pierwszym etapie intensywnego kompostowania, odbywać się też może codziennie lub co kilka dni. Odpady biodegradowalne oraz materiał strukturotwórczy muszą być rozdrobnione do rozmiaru, który zapewnia otwartą strukturę, jednocześnie umożliwiając dostęp powietrza do wszystkich części kompostowanego materiału. Następnie wszystkie składniki mieszanki podawane są do specjalnego mieszalnika, gdzie podlegają napowietrzaniu i homogenizacji. Po rozdrobnieniu i wymieszaniu odpadów materiał ten jest podawany poprzez system podajników do komór reakcyjnych. Kompost jest wyjmowany z komór przez specjalny system wyładowczy. System ten powoduje wycięcie dolnej warstwy kompostu (z dna komory) o grubości od 15 do 25 cm Powoduje to osunięcie się całego słupa kompostu w silosie o tą grubość, robiąc przez to miejsce w górnej części komory dla nowego ładunku mieszanki przeznaczonej do kompostowania. Kompost z urządzenia wyładowczego, poprzez układ przenośników transportowany jest w rejon dojrzewania.

Dużą zaletę konstrukcji systemu KWM 500 jest to, że nie jest wymagane wymuszone napowietrzanie i mechaniczne mieszanie materiału. Proces polega wyłącznie na pasywnym napowietrzaniu. Również fakt, że mieszanka ma otwartą strukturę (nie jest niczym przykryta) zapewnia jej dostęp powietrza.

Materiał, który znajduje się na wierzchu komory pełni rolę biofiltra zapewniając, że wytworzone odory z niższych warstw materiału o wyższej temperaturze są wchłaniane przez warstwy wyżej położone.

 

Podczas opadania materiał kompostowany przechodzi przez strefy o różnej temperaturze, począwszy od temperatury otoczenia na szczycie komory, poprzez temperaturę ok. 70 ÷ 80ºC w środkowej części komory aż do ok. 40 ÷ 50ºC dolnej części komory.
Ciepło jest wytwarzane przez działanie aerobowe mikroorganizmów znajdujących się w materiale. Tak więc cały proces nie wymaga zewnętrznego systemu dogrzewania.

Podstawowe informacje

Nazwa firmy ENKO SA
Kraj produkcji Polska
Producent ENKO SA
Dystrybutor ENKO SA
Obszar dystrybucji Polska, Europa
Nazwa produktu (typ) KWM 500 - kompostowanie wieżowe modułowe
Materiał i forma wykonania bireaktora stal ocynkowana, płyty z laminatu poliestrowo-szklanego wypełnione pianką poliuretanową sztywną
Części składowe bioreaktora siloso-klatki, system przenośników załadowczych, system urządzeń wycinających kompost
System monitorowania procesu pomiar temperatury online oraz rejestracja temperatury w 8 punktach w każdej komorze
Maksymalna waga masy wsadowej [t] 2.5 - 3.0 m3/ dzień/ 1 komora
Pojemność bioreaktora [m3] 32 m3/1 komora - pojedynczy moduł
Możliwe typy wsadu odpady biodegradowalne, komunalne, poubojowe, mięsne, osad z oczyszczalni ścieków, trawa, zrębki drzew, słoma, karton
Czas przetrzymywania w bioreaktorze [dni] 12-15 dni w reaktorze oraz 4-8 tygodni dojrzewania na pryzmach (bez przerzucania i bez wymuszonego napowietrzania)
Ilość uzyskanego kompostu [t/rok] 500 ton/rok/ z 1 komory
Redukcja masy [% wagi] 30% objętości (15-20 % wilgoci)
Rodzaj przerzucarek kompostu w bioreaktorze (sposób mieszania) technologia bez przerzucania
Skład otrzymanego biogazu brak- technologia tlenowa
Serwis ENKO SA; 44-101 Gliwice; ul. Dojazdowa 10
Okres gwarancji [m-ce] 24 miesiące
Informacje dodatkowe
  • Automatyczna praca w trybie ciągłym
  • Bardzo niski koszt eksploatacji zakładu kompostowania
  • Elastyczna modułowa konstrukcja
  • Niski poziom odoru
  • Napowietrzanie pasywne, nie wymaga stosowania biofiltrów
  • Proces wysokotemperaturowy (w temperaturze ok. 70oC - 80oC), gwarantujący higienizację kompostu oraz likwidacje chorobotwórczych mikroorganizmów
  • Kontrola i rejestracja temperatury
  • Najwyższa jakość produktu końcowego (kompostu)
  • System suchy - bez odcieków